به همت سازمان فضای مجازی بسیج خراسان رضوی، شهر مشهد میزبان اولین گردهمایی فعالان فضای مجازی خراسان رضوی خواهد بود.

به گزارش زیارت نیوز، به همت سازمان فضای مجازی بسیج خراسان رضوی و با همکاری معاونت فضای مجازی صداوسیمای خراسان رضوی، موسسه رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی آستان قدس رضوی، شهر مشهد میزبان اولین گردهمایی فعالان فضای مجازی خراسان رضوی با عنوان مشق مجازی است.