وزیر امور خارجه لبنان گفت: لبنان با تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب مخالف بود و ما در امور داخلی سوریه و هرکسی که بر آن حکومت کند، مداخله نمی‌کنیم.

به گزارش سرويس بین‌الملل زیارت نیوز، جبران باسیل در مصاحبه با روزنامه الاهرام مصر اظهار کرد: باوجود پایین بودن سطح نمایندگی کشورها در نشست توسعه اقتصادی عربی در بیروت ، همه تصمیمات مورد نظر در این نشست اتخاذ خواهد شد و نبود پادشاهان و روسای کشورهای عربی تأثیری بر روند تصمیمات نشست نخواهد داشت .

وی تأکید کرد: لبنان امیدوار بود کشورهای عربی در سطح نمایندگی عالی‌رتبه در نشست بیروت حضور یابند اما پایین بودن سطح نمایندگی کشورها در تصمیمات آن تغییری ایجاد نخواهد کرد.

وزیر امور خارجه لبنان در خصوص روابط کشورش با سوریه عنوان کرد: لبنان با تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب مخالف بود.

وی افزود: ما در امور داخلی سوریه و هرکسی که بر آن حکومت کند، مداخله نمی‌کنیم اما می‌توانیم با آن تعامل کنیم تا عضو اتحادیه عرب باشد.

باسیل در ادامه عنوان کرد: ما عامل بحران سوریه نبودیم هرچند هم‌اکنون از روند تلاش‌ها برای بازسازی سوریه منع می‌شویم.

وی با تأکید بر اتحاد کشورهای عرب‌زبان تصریح کرد: از برادران عرب خود انتظار داریم با ما اعلام همبستگی کنند، اگرچه در هزینه‌های سنگین ( که بردوش ما بود ) مشارکت نکردند، اما در غم‌ها و نگرانی‌ها با ما شریک شوند.

وزیر امور خارجه لبنان در خصوص روابط با کشور عراق ابراز کرد: لبنان رابطه خوبی با عراق دارد و می‌خواهیم در تلاش‌ها برای بازسازی ویرانی‌ها در این کشور مشارکت کنیم زیرا به نفع اقتصاد لبنان بوده و کشور ما بسیار به عراق شبیه است .