مالک شهر خودرو گفت: عزت و شرف ایران از مسابقه فوتبال مهمتر است و شهرخودرو هم مثل استقلال و پرسپولیس از حضور در کشور ثالث انصراف می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، فرهاد حمیدآوری اظهار داشت:عزت و شرف ایران از مسابقه فوتبال مهمتر است و شهرخودرو هم مثل استقلال و پرسپولیس از حضور در کشور ثالث انصراف می‌دهیم.

وی افزود: حتی اگر فوتبال ایران جریمه و از مسابقات آسیایی ۲سال محروم شود، باید به دنیا ثابت کنیم امنیت در ایران برقرار است و زیر بار حرف زور نرویم.

مالک شهر خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: با خروج ۴باشگاه ایرانی، کیفیت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم از لحاظ فنی و هم از نظر حضور تماشاگران تحت الشعاع قرار می‌گیرد.