مدیر‌کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری از ابلاغ چارچوب شرح خدمات طرح جامع گردشگری به استان‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: «با ابلاغ شرح خدمات یادشده، استان‌ها ملزم به تدوین سند توسعه گردشگری هستند.»

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز،علیرضا رحیمی افزود: «با توجه به اینکه دست‌یابی به چشم‌انداز، اهداف، راهبردها، برنامه‌های عملیاتی کوتاه، میان و بلند مدت توسعه گردشگری، نیازمند تهیه سند توسعه گردشگری از سوی استان‌ها بود؛ دفتر برنامه‌ریزی توسعه گردشگری به منظور دستیابی به یک الگوی واحد در تدوین این سند، بازنگری و تدوین شرح خدمات طرح جامع گردشگری استان‌ها را در دستور کار قرار داد.»

مدیر‌کل دفتر برنامه‌ریزی توسعه گردشگری گفت: «اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت طرح‌های جامع گردشگری استا‌ن‌ها گردآوری و سپس شرح خدمات طرح مورد نظر با استفاده از تجارب بین‌المللی مورد مطالعه، بررسی و تطابق قرار گرفت و چارچوب نهایی با مشارکت مشاوران صاحب صلاحیت، ذینفعان و خبرگان تنظیم و به همه استان‌ها ابلاغ شد.»

رحیمی با تاکید بر اینکه تاکنون فقط برخی از استان‌ها دارای طرح جامع و برخی نیز فاقد آن بوده و یا سند آنها مربوط به سالیان قبل بوده است؛ افزود: «بدین ترتیب همه استان‌های کشور بر اساس یک الگوی مشخص دارای سند توسعه گردشگری خواهند شد.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «تمام تلاش مسئولان گردشگری بر این است که صنعت گردشگری بر اساس نقشه راه به حرکت خود ادامه دهد.»

انتهای پیام//ب