نماینده شهرداری مشهد و نماینده معین اقتصادی شهرستان مشهد عنوان کرد: مدیریت شهری، سه سرفصل اصلی تحت عنوان برنامه ریزی، پیگیری موارد احصا شده، ترویج و آموزش را در مثلث توسعه اقتصادی را مدنظر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، علی قناویزچی با اشاره به اینکه حدود ۱۶۰۰ پروژه در شهرستان مشهد در اختیار ما قرار گرفته است که از این میان ۸۹۳ پروژه در مجموعه شهرداری قرار دارد، ادامه داد: پروژه هایی را از دستگاه های مختلف بین بخشی، سرمایه گذاری، بخش خصوصی و … احصاء کردیم و با همکاری خوب ایجاد شده، ۱۶۰ پروژه در کمیته برنامه ریزی و حوزه معاونت و برنامه ریزی شهرداری مشهد به تایید رسیده است که روند تایید این پروژه ها همچنان ادامه دارد.

قناویزچی با بیان اینکه هر نوع پروژه ای اعم از ایجادی یا توسعه پس از تایید شدن منجر به انعقاد تفاهم نامه می شود و پس از آن مورد پیگیری قرار می گیرد، یادآور شد: شهر مشهد دارای ظرفیت بازار است که در قالب کار گروهی سعی شده تا از این ظرفیت استفاده شود. حوزه نمایشگاه های بین المللی و خدمات شهری نیز در این حوزه پای کار آمده اند که اگر این مهم محقق شود، بسیاری از مسائل به خودی خود حل و فصل خواهد شد.

نماینده شهرداری مشهد و معین اقتصادی شهرستان مشهد با بیان اینکه از مجموعه ۱۶۰ پروژه تایید شده،  برای ۴۰ مورد تفاهم نامه امضاء گردیده است، افزود: ارزش ریالی این پروژه ها حدود ۷۰هزار میلیارد تومان است و آن تعداد از پروژه هایی که امضا و قطعی شده نیز مبلغش ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه استارت آپ ها می توانیم به جریان سازی و پشتیانی این حوزه کمک کنیم، یادآور شد: کارخانه نوآوری شهر مشهد نیز تا چند ماه آینده افتتاح خواهد شد.