مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: انتخابات در واقع تجلی و ظهور مجدد آرمانهای انقلاب است و برگزاری آن طی ۴۱ سال گذشته نشان می‌دهد که این نظام برآمده از خواست مردم است.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، جعفر مروارید روز چهارشنبه در نشست کمیته پیشگیری و برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی که در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی برگزار شد افزود: با آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور تنور انتخابات گرم و شور انتخاباتی شکل گرفته است که این جزء اولویتهای نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری اضافه کرد: پیروزی انقلاب اسلامی، مرهون حضور مردم در صحنه و تعیین سرنوشت توسط خود آنان است و گرچه در همه دورانهای انتخابات، اختلاف سلیقه وجود داشته و این لازمه یک جامعه اسلامی پویاست اما اختلاف سلیقه و تکثر آرا و سلایق، در چهارچوب خانواده بزرگ جمهوری اسلامی قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: کمترین آسیب در حکومت‌داری، روش مردم سالاری دینی است و  انتخابات تحقق اراده و خواست مردم است که در ۴۰ سال گذشته با خواست خود، جمهوری اسلامی را تاسیس کردند و هم اکنون در دوران تکامل و بقاست.

مروارید با تاکید بر اهمیت این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: این اهمیت از این جهت است که ما در دوران بعد از ۴۰ سال انقلاب هستیم و باید چشم انداز بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که چراغ راه آینده ماست را عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: حضور جوانان و رای اولیها در این انتخابات، نشان دهنده آن است که پس از ۴۰ سال، کماکان آرمانهای انقلاب، ارزشها و شاخصهای فرهنگی و هنری، انگیزش بخش و نشاط آفرین است و یاس، ناامیدی، افسردگی، انزوا و بی‌تفاوتی در فضای انتخابات، جای خود را به امیدواری و مشارکت اجتماعی داده است به ویژه برای رای اولیها که امسال نخستین رای و بلوغ سیاسی، اجتماعی خویش را تجربه می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: همچنین امسال ملت ایران تجربه های متفاوت خوشایند و ناخوشایندی را از سر گذراند که از آن جمله می توان به شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، تا حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن اشاره کرد که در این وضعیت بر اهمیت انتخابات افزوده می شود.

مروارید افزود: قانونمند برگزار شدن انتخابات که جزء وظایف این کمیته است، یک بازی عادلانه را تنظیم خواهد کرد که در نهایت دارای برنده و بازنده است و در رقابت عادلانه و بر اساس قوانین، بازنده نیز به برنده تبریک خواهد گفت.

وی ادامه داد: اصل رقابت، باعث پویایی و تکامل می‌شود و رقابت منصفانه و عادلانه که حاصل کار نامزدهاست، پویایی و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی که جزء آرمانهای انقلاب است را تقویت خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی باید عصاره فضایل ملت باشند گفت: انتظاری که از نامزدهای انتخابات مجلس وجود دارد این است که شان و موقعیت ویژه‌ای که در یک رقابت سالم و قانونی وجود دارد را بدون تخریب و رقابت منفی حفظ کنند و با بیان ایجابی داشته های خود را ارائه دهند.

مروارید افزود: نظارت بر قانونمند برگزار شدن انتخابات، وظیفه اصلی و مهم مجریان است که باید همه توان و تلاش خود را به کار بگیریم تا بستر برای مشارکت گسترده مردم فراهم شود.

جعفر مروارید روز چهارشنبه در نشست کمیته پیشگیری و برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی که در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی برگزار شد افزود: با آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور تنور انتخابات گرم و شور انتخاباتی شکل گرفته است که این جزء اولویتهای نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری اضافه کرد: پیروزی انقلاب اسلامی، مرهون حضور مردم در صحنه و تعیین سرنوشت توسط خود آنان است و گرچه در همه دورانهای انتخابات، اختلاف سلیقه وجود داشته و این لازمه یک جامعه اسلامی پویاست اما اختلاف سلیقه و تکثر آرا و سلایق، در چهارچوب خانواده بزرگ جمهوری اسلامی قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: کمترین آسیب در حکومت‌داری، روش مردم سالاری دینی است و  انتخابات تحقق اراده و خواست مردم است که در ۴۰ سال گذشته با خواست خود، جمهوری اسلامی را تاسیس کردند و هم اکنون در دوران تکامل و بقاست.

مروارید با تاکید بر اهمیت این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: این اهمیت از این جهت است که ما در دوران بعد از ۴۰ سال انقلاب هستیم و باید چشم انداز بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که چراغ راه آینده ماست را عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: حضور جوانان و رای اولیها در این انتخابات، نشان دهنده آن است که پس از ۴۰ سال، کماکان آرمانهای انقلاب، ارزشها و شاخصهای فرهنگی و هنری، انگیزش بخش و نشاط آفرین است و یاس، ناامیدی، افسردگی، انزوا و بی‌تفاوتی در فضای انتخابات، جای خود را به امیدواری و مشارکت اجتماعی داده است به ویژه برای رای اولیها که امسال نخستین رای و بلوغ سیاسی، اجتماعی خویش را تجربه می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: همچنین امسال ملت ایران تجربه های متفاوت خوشایند و ناخوشایندی را از سر گذراند که از آن جمله می توان به شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، تا حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن اشاره کرد که در این وضعیت بر اهمیت انتخابات افزوده می شود.

مروارید افزود: قانونمند برگزار شدن انتخابات که جزء وظایف این کمیته است، یک بازی عادلانه را تنظیم خواهد کرد که در نهایت دارای برنده و بازنده است و در رقابت عادلانه و بر اساس قوانین، بازنده نیز به برنده تبریک خواهد گفت.

وی ادامه داد: اصل رقابت، باعث پویایی و تکامل می‌شود و رقابت منصفانه و عادلانه که حاصل کار نامزدهاست، پویایی و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی که جزء آرمانهای انقلاب است را تقویت خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی باید عصاره فضایل ملت باشند گفت: انتظاری که از نامزدهای انتخابات مجلس وجود دارد این است که شان و موقعیت ویژه‌ای که در یک رقابت سالم و قانونی وجود دارد را بدون تخریب و رقابت منفی حفظ کنند و با بیان ایجابی داشته های خود را ارائه دهند.

مروارید افزود: نظارت بر قانونمند برگزار شدن انتخابات، وظیفه اصلی و مهم مجریان است که باید همه توان و تلاش خود را به کار بگیریم تا بستر برای مشارکت گسترده مردم فراهم شود.