معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی به صورت سرزده از روند ورود حجاج بیت الله الحرام به فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، محمد صادق براتی، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری در جریان این بازدید، در گفتگو با برخی از حجاج، جویای میزان رضایت آنان از کیفیت و نحوه خدمت رسانی دست اندرکاران بازگشت زائران بیت الله الحرام شد.

بر اساس برنامه‌ریزی ها، تا ۱۷ شهریور ماه حدود ۱۱ هزار زائر خراسانی حج تمتع با ۴۶ پرواز از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد وارد مشهد مقدس خواهند شد.

شایان ذکر است؛ اولین کاروان حجاج خراسانی ۳۱ مرداد با استقبال معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی، فرماندار مشهد و جمعی از مدیران استانی وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد شد.