سرپرست معاونت فرهنگی، ‌اجتماعی شهرداری مشهد گفت: موضوع هویت شهری، چالشی است که در شهر‌های مدرن وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، محمدمحسن مصحفی با ابراز رضایت از روند برگزاری سمپوزیوم مجسمه سازی، خاطرنشان کرد: خصلت شهر‌های مدرن به گونه‌ای است که آن‌ها را از تاریخ و پیشینه خودشان جدا کرده و این جدایی مصائبی را برای شهر و شهروندان ایجاد می‌کند. برای شهرداری‌ها در همه شهر‌ها ترویج فرهنگ شهری و تقویت هویت از اولویت‌های جدی است.
وی ادامه داد: این رویداد با استاندارد‌هایی که از پیش طراحی شده بود، انجام شده است. به نظر می‌رسد همه شرکت‌کننده‌ها از این سمپوزیوم رضایت داشتند و این سبب می‌شود مدیریت‌شهری هم از نتیجه کار رضایت داشته باشد.
مصحفی با بیان اینکه مدیران شهری در درجه اول به‌عنوان شهروند و در درجه دوم به‌عنوان مدیران شهری دینی به مفاخر خود دارند که باید آن را ادا کنند، گفت: تجلیل از مفاخر یک شهر، این حسن را دارد که گسست و شکاف فرهنگی میان نسل‌ها را می‌کاهد. این اتفاق‌ها این پیام را انتقال می‌دهد که این شهر گذشته‌ای دارد و باید به آن افتخار کرد. ما خودمان را مکلف می‌دانیم هرکسی را که به داشته‌های این شهر افزوده است، تجلیل کنیم. نصب این سردیس‌ها که هنرمندانه ساخته شده‌اند، قطعا به سیما و منظر شهری کمک می‌کند.
سرپرست معاونت فرهنگی، ‌اجتماعی شهرداری مشهد به اهمیت رویارویی شهروندان با مراحل خلق یک اثر هنری اشاره کرد و این اتفاق را در تقویت حس تعلق مؤثر دانست: شهروندان با یک اثر خلق‌شده روبه‌رو نمی‌شوند و روندی را که آن اثر طی کرده تا به یک محصول هنری دارای روح برسد، از نزدیک می‌بینند و این موضوع می‌تواند در تقویت حس تعلق مؤثر باشد.

انتهای پیام//ب