مدیر عامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی از تولید بیش از 500 هزار جلد قرآن و کتب ادعیه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش  خبرگزاری زیارت نیوز،  مسعود فرزانه افزود: این قرآن‌ها در ۱۲۵ عنوان اثر اعم از انواع قرآن و کتب ادعیه با تنوع‌های بسیار در نوع صحافی و کاغذ، خط، ترجمه، تذهیب و تفسیر منتشر شده و در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفته است که در مقایسه با سال ۹۶ به لحاظ تعداد عناوین حدود یک و نیم برابر شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: این میزان تولید در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ به لحاظ شمارگان ۲۸ درصد رشد داشته است.

 

مدیر عامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در حوزه قرآن کریم گفت: این مؤسسه مرکز تخصصی و روزآمد طبع و نشر مصحف شریف است و بازنشر نفایس قرآنی موجود در گنجینه‌های آستان قدس رضوی را از اهم وظایف خود می‌داند.

 

فرزانه اظهار کرد: در حال حاضر انجام کلیه خدمات پیش از چاپ، چاپ، پس از چاپ و سایر امور تکمیلی آن در حوزه چاپ و افست، صنعتی و دیجیتال برای چاپ انواع قرآن کریم، کتب دعا، متون دینی، باز نشر نفایس و سایر سفارشات، در این مرکز فراهم شده است.

 

انتهای پیام// ب