سفیر واتیکان در جمهوری اسلامی ایران گفت: کلیسا از گفتگویی که بر مبنای احترام و کرامت انسانی بناشده باشد استقبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار زیارت نیوز، اسقف اعظم لئوبوکاردی سفیر واتیکان در جمهوری اسلامی ایران در نخستین کنفرانس بین‌المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان که در تالار قدس حرم مطهر برگزار شد، اظهارکرد: یکی از چشمگیرترین حرکات در تاریخ گفتگوی بین اسلام و مسیحیت نشستی بود که با حضور قرانسیس آسیزی قدیس و سلطان مصر برگزار شد و این رویداد حاکی از خط سیری است که از آن برای درک و توافق بین شرق و غرب استفاده شد.

وی با بیان اینکه گفت‌وگوی بین ادیان برای کلیسای کاتولیک یک باید است، افزود: کلیسا خواهان ادامه رابطه با پیروان تمام ادیان است و از گفتگویی که بر مبنای احترام نسبت به کرامت انسان بناشده باشد و استقبال می‌کند و ما اطمینان داریم که این نشست اصیل و راستین است.

سفیر واتیکان در جمهوری اسلامی ایران در ادامه تأکید کرد: گفت‌وگو یک خدمت واجب به بشریت است و اگر به نحو احسن انجام گیرد موجب درک متقابل، احترام صلح و توافق ما بین مؤلفه‌های متعدد یک جامعه می‌شود.

وی تصریح کرد: ما پیروان ادیان توحیدی در ارزش‌های مذهبی با پیروان سایر ادیان سهیم هستیم و خود را به برکت این ایمان مشترک به خداوند نزدیک‌تر می‌یابیم.

لئوبوکاردی دعا، روزه، خیرات و شفقت نسبت به ضعفاء را ارزش‌های مشترک میان مسلمانان و مسیحیان ذکر کرد و افزود: می‌توانیم بگوییم که وجود انسان طریقت تمام ادیان است.

وی با اشاره به ویژگی خاص دین‌داران بیان کرد: ایمان میراثی است که در اختیار تمام بشریت قرارگرفته و این‌یک همکاری بااهمیتی است که می‌توانیم در بنا کردن صلح موفق عمل کنیم.

سفیر واتیکان ابراز کرد: برای غالب آمدن بر خشونت و ایجاد مودت و ترویج صلح و عدالت باید با یکدیگر همکاری کنیم که این امر از طریق گفت‌وگو محقق می‌شود.

وی تأکید کرد: ضروری است تا وارد یک ارتباط مثبت با دین‌داران سایر ادیان شویم زیرا آنان همسایگان ما هستند و عناصر مشترک دینی و نگرانی‌های مشترک ما را موظف می‌کند تا پیوندهای همواره صمیمی‌تری را بر پایه ارزش‌های اخلاقی در سطح جهانی بنا نهیم.