استاندار خراسان‌رضوی اظهار کرد که خراسان‌رضوی تاکنون کم‌حاشیه‌ترین استان در حوزه‌های سیاسی و امنیتی بوده است.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، علیرضا رزم‌حسینی گفت: این موضوع به این مفهوم نیست که فعالیت سیاسی انجام نشود. هر گروه و حزبی که مجوز دارد، می‌تواند در استان فعالیت کند. وی اضافه کرد: ما مجری قانون هستیم و بی‌طرفی در اجرای قانون را مدنظر داریم. همچنین در حوزه سیاسی امیدواریم همین مشی اعتدالی ادامه پیدا کند؛ زیرا زمینه‌ساز کار عمرانی و اقتصادی ماست.
استاندار خراسان‌رضوی با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری مثلث توسعه اقتصادی ۱۲۸هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: روز اول هیچ معینی در استان نبود، اما اکنون با بیش از ۱۰۰معین فعالیت اقتصادی شکل گرفته است. اگر حتی ۳۰درصد معین‌ها در فعالیت خود موفق شوند، شاهکار بزرگی است.
او همچنین از گشایش ال‌سی یک پروژه فولادی در استان خبر داد و گفت: کلنگ این پروژه فولادی به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به‌زودی زده می‌شود.