رییس اداره توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: تولید خشکبار کشور سالانه حدود ۷۵۰ هزار تن است که ۸۰ هزار تن از این میزان معادل ۱۱ درصد سهم تولید در خراسان رضوی است.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز،حمید جنتی افزود: صادرات کل خشکبار و آجیل کشور در سال گذشته ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۱.۷ میلیون دلار بوده است که سهم استان خراسان رضوی از این میزان حدود ۱۵ هزار تن به ارزش ۷۸۰ میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: سهم خراسان رضوی از صادرات خشکبار و آجیل کشور از نظر ارزش سه درصد و از نظر وزن ۴.۵ درصد است.

رییس اداره توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه دو محصول عمده خشکبار خراسان رضوی پسته و کشمش است افزود: تولید پسته کشور در مجموع ۳۰۰ هزار تن است که ۶۵ هزار تن معادل ۲۱ درصد آن در خراسان رضوی تولید می شود.

جنتی افزود: صادرات پسته از کشور پارسال ۱۳۰ هزار تن بوده است که ۶ هزار و ۵۰۰ تن از این میزان سهم خراسان رضوی است که معادل پنج درصد است.

وی علت میزان کم صادرات پسته از استان را انتقال پسته تولیدی خراسان رضوی به استانهای دیگر و صادرات آن از استانهایی نظیر کرمان دانست.

وی بیان کرد: ارزش صادرات پسته کشور پارسال ۱.۲ میلیارد دلار و ارزش صادرات پسته استان ۶۰ میلیون دلار ثبت شده است.

رییس اداره توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در زمینه تولید کشمش نیز در کشور حدود ۶۰۰ هزار تن کشمش تولید می‌شود که حدود ۲۳۰ هزار تن آن معادل ۳۸ درصد سهم تولید خراسان رضوی است.

جنتی افزود: صادرات کشمش کشور پارسال ۱۳۰ هزار تن و صادرات این محصول از خراسان رضوی بین دو هزار و ۳۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ تن معادل ۱.۷۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: ارزش دلاری کشمش صادره از کشور ۲۷۰ میلیون دلار و سهم خراسان رضوی حدود ۳.۵ میلیون دلار معادل ۱.۲ درصد از کل صادرات این محصول بوده است.

انتهای پیام//ب