نماینده مقام معظم رهبری در سوریه در دیدار با اسقف مسیحیان سوریه به مناسبت آغاز سال جدید میلادی گفت: اسلام و مسیحیت متکامل همدیگر هستند نه متناقض همدیگر.

به گزارش زیارت نیوز، آیت الله طباطبایی در دیدار با بطریک الیازجی اسقف مسیحیان سوریه گفت: اسلام و مسیحیت و همه ادیان متکامل هم دیگر هستند نه متناقض همدیگر، یعنی نقض نمی کنند همدیگر را بلکه همدیگر را کامل می کنند.

وی در ادامه افزود: یکی از ابعاد کمال و تکامل در میان ادیان آن بعد محبت و انسی است که میان اصحاب و ادیان مختلف وجود دارد و آنچه که دشمنان در این روز ها از آن احساس خوف می کنند، همین محبت میان اصحاب و ادیان است.

نماینده رهبر انقلاب اسلامی در سوریه ادامه داد، جمهوری اسلامی آنچه که از روز اول بر مبنای امام راحل و مقام معظم رهبری پی می گرفته، تشکیل امتی متحد، یکپارچه اما متشکل از عقائد و مذاهب گوناگون بوده است که این امت واحده می تواند جبهه شکست ناپذیری در مقابل دشمنان باشد و امروز اسرائیل غاصب از همین اتحاد و یکپارچگی می ترسد.

وی تاکید کرد: ما همان طور که امت واحده ای هستیم، دشمنانمان هم واحد است چرا که آن دشمنی هایی که در سال های اخیر در کشور های مختلف به ویژه در سوریه ایجاد کردند و خساراتی را بوجود آوردند فقط برای شیعه نبود، بلکه مسیحیان هم در کلیساهایشان همین خسارت ها را دیدند و مورد حمله قرار گرفتند.