شهردار مشهد از تقویت افزایش ارتباط مردم با شهرداری مشهد از طریق استفاده از ظرفیت بسترهای شهر هوشمند خبر داد. به گزارش خبرنگار زیارت نیوز، قاسم تقی زاده خامسی صبح امروز نهم مردادماه در مراسم افتتاح سامانه میز کار یکپارچه شهرداری مشهد که در سالن شهرداری مشهد برگزارشد،اظهار کرد: هدف از انجام این مهم،یکپارچه سازی فضای […]

شهردار مشهد از تقویت افزایش ارتباط مردم با شهرداری مشهد از طریق استفاده از ظرفیت بسترهای شهر هوشمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار زیارت نیوز، قاسم تقی زاده خامسی صبح امروز نهم مردادماه در مراسم افتتاح سامانه میز کار یکپارچه شهرداری مشهد که در سالن شهرداری مشهد برگزارشد،اظهار کرد: هدف از انجام این مهم،یکپارچه سازی فضای هوشمند خود شهرداری مشهد است چرا که تا قبل از این که این کار آغاز شود حدود ۱۴۰ سامانه در شهرداری وجود داشته که هر کدام فعالیت خود را انجام می داده است اما اکنون قرار است بر روی یک بستر متمرکز باشد.

وی با بیان اینکه این طرح فقط برای سامانه های داخل شهرداری مشهد انجام می شود، گفت :یکی دیگر ازماموریت های شهرداری مشهد افزایش ارتباط مردم با شهرداری است که بتوانند صحبت های خود را گفته و به خواسته ها و مطالبات خود برسند که به طور قطع، ارتباط مردم با شهرداری تقویت می شود.

شهردار مشهد در خاتمه اظهار کرد :نخستین قدم هوشمند سازی این است که خودمان را هوشمند کنیم و راهکار آن نیز با همین سامانه میز کار یکپارچه آغاز می شود.