عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم گفت: سال ۹۸ نهضت احداث پارکینگ‌های کوچک با ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ خودرو در قم اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار زیارت نیوز، حسن طلایی با بیان این مطلب اظهارکرد: یکی از سیاست‌ها و رویکردهای اصلی شورای شهر قم در بودجه سال آینده پیش‌بینی احداث پارکینگ در مناطق مختلف شهری به‌صورت گسترده است.

وی در ادامه عنوان کرد: نبود حداقل خدمات امکاناتی مانند پارکینگ، مراکز عرضه و فضای سبز سبب خروج مردم ساکن بومی بافت‌های تاریخی و استقرار فزاینده اتباع خارجی شده که می‌تواند به‌نوبه خود به چالشی در سال‌های بعدی تبدیل شود.

عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم با اشاره به مشکلات شدید کمبود پارکینگ در قم تصریح کرد: در سال ۹۸ نهضت احداث پارکینگ‌های کوچک با ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ خودرو در شهر قم اجرا می‌شود، هزینه‌های حذف پارکینگ که توسط شهرداری دریافت می‌شود باید صرفاً درزمینهٔ احداث پارکینگ هزینه شود.