نشست معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیران کل آن معاونت با رئیس سازمان حج و زیارت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار زیارت نیوز، نشست معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیران کل آن معاونت با علی‌رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت صبح امروز برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از مأموریت‌های سازمانی در حوزه معاونت توسعه و منابع و توزیع آن در مدیریت‌های مربوطه، سیاست‌های اجرایی و چالش‌ها و مسائل موجود این معاونت در حوزه‌های مالی و منابع انسانی، تدارکات و پشتیبانی، آموزش و فناوری اطلاعات به رئیس سازمان حج ارائه گردید.

رئیس سازمان حج و زیارت نیز در دیدار با مدیران معاونت توسعه و منابع این سازمان ، بر حرکت در مسیر برنامه‌ریزی‌شده، باز مهندسی امور در راستای ارتقاء و بالندگی ، توجه به شاخص‌های کنترلی و بازبینی فرآیندها ، تحول اداری متناسب با شرایط و آینده‌نگری تأکید کرد.

در این نشست محمد آزاد معاون توسعه مدیریت و منابع ، بهنام فرج الهی ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی، سجاد جوکار مدیرکل منابع انسانی، عباس اسماعیلی چپی مدیرکل تدارکات و پشتیبانی و امیر کافی سرپرست گروه آموزش و پژوهش سازمان با رئیس سازمان حج و زیارت دیدار کرده و در خصوص موضوعات مرتبط به گفت‌وگو پرداختند.