رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: امروز آخرین فرصت ثبت موکب‌ها برای اربعین است. به گزارش خبرنگار زیارت نیوز، حامد کبودوند بابیان این مطلب اظهارکرد: امروز سوم مهر آخرین‌مهلت ارائه مدارک جهت اخذ مجوز موکب‌های اربعین است. وی افزود: راه‌اندازی موکب در ایام اربعین نیازمند اخذ مجوز است و خادمین امام حسین (ع) برای راه‌اندازی […]

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: امروز آخرین فرصت ثبت موکب‌ها برای اربعین است.

به گزارش خبرنگار زیارت نیوز، حامد کبودوند بابیان این مطلب اظهارکرد: امروز سوم مهر آخرین‌مهلت ارائه مدارک جهت اخذ مجوز موکب‌های اربعین است.

وی افزود: راه‌اندازی موکب در ایام اربعین نیازمند اخذ مجوز است و خادمین امام حسین (ع) برای راه‌اندازی موکب باید تا تاریخ سوم مهر ضمن ثبت‌نام در سامانه مدارک خود را نیز به ستاد اربعین تحول دهند.