رییس شورای اسلامی استان خراسان رضوی گفت: طرحهای هادی روستایی با مختصات شهری تهیه شده‌اند بنابر این فاقد همخوانی لازم برای اجرا در روستاها هستند.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، محمدعلی الله‌یاری در نشست شورای استان خراسان رضوی افزود: بر این اساس هم‌اینک روشهای متناسب با محیط شهری در حوزه عمرانی روستاها پیاده و همین باعث دوری روستاها از کارکرد اصلی خود می‌شود.  وی ادامه داد: طرحهای عمرانی و ساخت و ساز در روستاها باید منطبق بر کارکرد روستایی باشند تا بتوان با تکیه بر آن از ظرفیت گردشگری روستا استفاده کرد.

رییس شورای اسلامی استان خراسان رضوی گفت: طرحهای هادی روستایی می‌بایست انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند تا با شرایط خاص هر روستا منطبق شوند. 

وی افزود: یکپارچه‌سازی طرحهای هادی نیز در اجرا دهیاران و شهرداران را با مشکل مواجه می‌کند. 

الله‌یاری گفت: با این وضعیت هم‌اینک “روستاپژوهی” و تقویت فعالیتهای علمی با رویکرد توسعه روستایی امری ضروری است.

وی افزود: بازنگری طرحهای هادی روستایی حدود ١٠ سال به طول می‌انجامد که زمان زیادی است. 

یک میلیون و ۷۳۳ هزار نفر از جمعیت شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی در سه هزار و ۳۱۴ روستای این استان سکونت دارند.

دو هزار و ۵۹۸ روستای خراسان رضوی جمعیت افزون بر ۲۰ خانوار دارند. بر این اساس یک میلیون و ۷۱۸ هزار نفر از روستاییان خراسانی در روستاهای دارای جمعیت افزون بر ۲۰ خانوار ساکن هستند.