نماینده معین اقتصادی باجگیران گفت: ما به عنوان بخش خصوصی سرمایه گذارانی را در دو حوزه معدن و گردشگری به این منطقه اعزام کرده ایم. در بررسی های انجام گرفته مشخص شد که منطقه باجگیران ظرفیت بکری در حوزه گردشگری داراست.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، امیر روح پرور با بیان اینکه در استان خراسان منطقه ای به مثابه باجگیران در زمینه ظرفیت های گردشگری وجود ندارد، گفت:  این منطقه کاملا بکر است و لذا فعالیت های بومگردی در آن، نتایج خوبی را حاصل خواهد کرد.

وی یادآور شد: از مسئولین ذی ربط درخواست داریم که فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اعم از کشاورزی، دامداری و … باجگیران را به ما اعلام کنند تا بخش خصوصی با اطمینان بیشتری در این منطقه سرمایه گذاری انجام دهد.

نماینده معین اقتصادی باجگیران تصریح کرد: ما می توانیم در حوزه تامین کالای گردشگری نیز فعالیت داشته باشیم، چرا که مدیریت این منطقه با ما نیست، اما اگر نیاز باشد بتوانیم صادرات چمدانی و خرد را در بازارچه ها فعال کنیم می توانیم در تغییر کالای این منطقه موثر واقع شویم.

روح پرور خاطرنشان کرد: در بازدید میدانی انجام گرفته مشخص شد که بازارچه منطقه باجگیران نیمه فعال است و یکی از تلاش های ما باید فعال‌سازی ظرفیت این بازارچه به نیت توانمندسازی اقتصاد منطقه باشد.