مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر در نشست شهرداران کلانشهرها گفت: برخی از قوانین و مقررات از جمله قانون شهرداری ها نیازمند اصلاح است و در خصوص قانون دیوان نیز پیشنهاد اصلاح برخی از مواد آن از جمله در خصوص چگونگی رسیدگی به آراء هیئت ها و کمسیون ها داده شده است.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، دکتر محمد حسن پیرزاده افزود: با عنایت به آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراها در باب وضع عوارض و نظر به مطرح بودن لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ضرورت دارد شهرداری ها و دبیرخانه کلانشهر ها پیگیری های لازم از طریق مجلس شورای اسلامی را انجام دهند.

مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدید بیان داشت: بر اساس جلسات دیوان عدالت اداری با هیئت های تطبیق مصوبات شوراها مقرر شد از طریق این هیئت ها نظارت لازم برای جلوگیری از عناوین عوارضی که قبلا باطل شده صورت پذیرد که تا کنون نتایج خوبی به همراه داشته است.

پیرزاده در ادامه پیشنهادی را مبنی بر تعیین تکلیف چگونگی وضع عوارض محلی و مرجع تصویب آن در قانون جدیدی که درمجلس در دست بررسی است ارائه داد تا مشخص شود که شورای شهر در چه زمینه هایی صلاحیت تصویب تعیین عوارض را دارد.

مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نشست های مشترک مدیران حقوقی کلانشهر ها و قضات و مسئولین دیوان عدالت اداری را راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات دانست و خواستار تداوم این نشست ها شد.

پیرزاده در پایان تصریح کرد: بر اساس تصمیم جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض توأم با جریمه در مواردی که تخلفات ساختمانی منجر به جریمه در کمیسیون های ماده صد می شود قانونی اعلام شده است.

در خاتمه سخنرانی پیرزاده پاسخگوی ابهامات و سوالات حاضرین پیرامون رویه قضایی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوعات مختلف علیه شهرداری ها بوده و پیشنهاداتی در باب تعامل و هم اندیشی مشترک دیوان عدالت اداری و شهرداری ها و دبیرخانه ارائه داد.

شایان ذکر است پنجمین نشست تخصصی کمیته حقوقی شهرداری کلان شهرهای کشور با حضور حسینی مکارم معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، صارمی زاده مدیر دبیر خانه نشست شهرداران کلان شهرها، پیرزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر، طباطبایی نژاد مدیر کل حقوقی و دبیر کمیته حقوقی کلان شهرها و مدیران حقوقی کلان شهرهای کشور در سالن کنفرانس معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد.