شاید آن حق اصلی که شهرها و شهروندان بر گردن تصمیم گیرندگان تدبیر حوزه شهر دارند، این است که فرصت های توسعه را از آنها نگیرند و به اندازه همین تنوعی که در زمینه های شکوفایی استعدادها است زمینه را برای شکوفایی این استعدادها آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز،شهردار مشهد با اشاره به اینکه باید زمینه را برای توسعه و شکوفایی استعدادها فراهم کنیم، گفت: ما محکوم به پیگیری امر توسعه در سطح شهر هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمد رضا کلائی در نشست با روسای کمیسیون شهرسازی و معماری شوراهای کلانشهرها و استان های کشور با بیان این مطلب افزود: در حوزه حقوق عمومی ،حقوق شهرها و شهروندان شاید کمتر کسی باشد که قائل به این نباشد که ما محکوم به پیگیری امر توسعه هستیم.
وی اضافه کرد: اگر این تعریف از توسعه را بپذیریم که توسعه عبارت است از؛ فراهم آوردن زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادها طبیعتا به اندازه استعدادهای متنوع و مسیرهایی که برای شکوفایی آنها است فرصت برای توسعه نیز میسر خواهد بود.
وی تصریح کرد: شاید آن حق اصلی که شهرها و شهروندان بر گردن تصمیم گیرندگان تدبیر حوزه شهر دارند، این است که فرصت های توسعه را از آنها نگیرند و به اندازه همین تنوعی که در زمینه های شکوفایی استعدادها است زمینه را برای شکوفایی این استعدادها آماده کنند.
کلائی ادامه داد: خوشبختانه استعدادهای زیادی در سطح شهرها داریم و زمینه کار برای شکوفایی این استعدادها نیز فراوان است، لذا بهتر است به خودمان متذکر شویم که به اندازه فرصت هایی که دراختیار داریم زمینه ها و ملزومات را برای شکوفایی استعدادها در راستای دست یابی به توسعه پیگیری کنیم.

 

انتهای پیام//ب