با توجه به اینکه حدود شش ماه دیگر کاندیداهای ورود به مجلس شورای اسلامی از مردم رأی خواهند گرفت، لذا از مدتی قبل ارتباطات خود را با حوزه های انتخابیه برقرار کرده و زمینه جلب اعتماد و افکار عمومی را فراهم می نمایند. اما در طرف دیگر مردم قرار دارند که باید تصمیم بگیرند به چه کسانی رأی دهند؟

علیرضا رجب زاده، شهروند کاشمری در خراسان رضوی می گوید: به هر کاندیدایی که سابقه بهتر و روشنتری داشته باشد، رأی خواهم داد و با دقت این موضوع را پیگیری می کنم تا بتوانم به کسی رأی دهم که انسان سالم، متدین و دارای برنامه و تفکر صحیح باشد.

محمدرضا دلبری، جوانی که برای دومین بار در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی قادر به رأی دادن از لحاظ شرط سنی می باشد، می گوید: جوان بودن کاندیداها خیلی مهم است، البته منظورم هم سن و سالهای خودم نیستند بلکه افرادی هستند که از دهه های بیست و سی سالگی زیاد فاصله نگرفته باشند و هنوز وضعیت جوانی خود و شرایط جوانان را به یاد دارند تا بتوانند متناسب با نیاز جوانان قانونگذاری کنند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند و درد و مشکل جوانان را حس کنند.

وی می افزاید: واقعاً نگران آینده هستیم، من به کار نیاز دارم و امثال من زیاد هستند که بیکار و سرگردان به دنبال شغلی هستند و وقتی آنها را می بینم، دلواپس آینده می شوم چون دشمنان با تحریم ها و ما هم با ندانم کاری خودمان، اقتصاد مملکت را زمین گیر کرده ایم و برای معیشت خودمان مشکل داریم.

مهدی آهویی، شهروند مشهدی می گوید: در مشهد معمولاً افراد رأی نمی آورند بلکه لیست های ۵ نفره گروه های سیاسی رأی مردم را می گیرند که معمولاً در این لیست ها یک روحانی، یک خانم، یک جوان و دو فرد میانسال هستند تا بتوانند آراء همه اقشار گوناگون را در این شهر مقدس کسب کنند و وجود این افراد گوناگون در سالهای گذشته باعث موفقیت لیست ها شده است.

به شکلی که تقریباً هر وقت فردی وارد چنین لیست متنوعی گردید، رأی می آورد وگرنه بصورت انفرادی توفیقی ندارد زیرا کار تحقیق و شناسایی با دقت برای برگزیدن ۵ نفر خیلی سخت و تقریباً غیر ممکن است.

وی می افزاید: این وضعیت در تهران سخت تر از مشهد است زیرا لیست های ۳۰نفره تشکیل می شود و اگر افراد مختلف از نظر تخصص، سن و سال، جنسیت، شغل و سابقه و… در لیست نباشد، طبیعی است که رأی دهندگان به سراغ لیست دیگر یا افراد مستقل می روند تا نماینده منتخب خود را پیدا کنند.

………………………………………………………………………………………

با ما در ارتباط باشید…