با هدف گذاری هایی که در زمینه جذب سرمایه گذار شده است، شاهد رشد اقتصادی دو رقمی در سال جاری و آینده خواهیم بود، می خواهیم مشهد متمایزترین شهر کشور در حوزه اقتصادی باشد.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز،شهردار مشهد تاکید کرد: هدف مدیریت شهری ارتقای سطح زندگی و رفاه شهروندان و رشد اقتصادی شهر مشهد است.

 محمدرضا کلائی در حاشیه بازدید از نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری خاطرنشان کرد: با تدوین مثلث توسعه اقتصادی که توسط استاندار خراسان رضوی انجام شده است، ظرفیت های بالقوه کلانشهر مشهد بیشتر شکوفا خواهد شد. 
وی ادامه داد: با هدف گذاری هایی که در زمینه جذب سرمایه گذار شده است، شاهد رشد اقتصادی دو رقمی در سال جاری و آینده خواهیم بود، می خواهیم مشهد متمایزترین شهر کشور در حوزه اقتصادی باشد.
کلائی با بیان اینکه هیچ تفاوتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی قائل نیستیم تاکید کرد: مساله مدیران شهری رشد اقتصادی شهر مشهد است و تمامی مولدهایی که بتواند رفاه شهروندی و ارتقا سطح زندگی شهروندان را افزایش دهد در سبد هدف گذاری ما قرار دارد. 

انتهای پیام//ب