شهردار مشهد ب اشاره به اینکه به شدت در شهر نیازمند ترویج لطافت و مهربانی هستیم و ایجاد لطافت از ویژگی های فرهنگ و هنر است،گفت: گذروفرهنگ و هنر نشان می دهد در روزمره ترین رفتارهای خودمان هم می توانیم بهره ای از ذوق و مهربانی داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، محمدرضا کلائی در مراسم افتتاح گذر فرهنگ و هنر مشهد که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد؛ افزود: روز بسیار مبارکی است که در کنار آغاز عملیات اجرایی احداث پردیس بزرگ تئاتر مشهد شاهد افتتاح گذر فرهنگ و هنر شهر نیز هستیم.
وی با بیان اینکه به شدت نیازمند لطافت و مهربانی در شهر هستیم اظهارکرد: معتقدم هنر با ویژگی های خودش با ذوق و مهربانی که در نهادش است می تواند کمک بسیار زیادی دراین زمینه داشته باشد.
وی تصریح کرد: گذروفرهنگ و هنر نشان می دهد در روزمره ترین رفتارهای خودمان هم می توانیم بهره ای از ذوق و مهربانی داشته باشیم.
کلائی ادامه داد: نکته ای که به نظرم مکمل زحمات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرمایه گذاران این پروژه خواهد بود، این است که نظام بهره برداری از این مجموعه نظام درخوری باشد و با همین کیفیتی که احداث شده است، بهره برداری شود.
شهردار مشهد گفت: گذر فرهنگ و هنر مشهد یک تجربه است لذا هم ما و همه اصحاب فرهنگ و هنر وظیفه داریم که به این گذر جان بدهیم تا توفیق این گذر باعث شود گذرهای هنر دیگری در شان مشهد راه اندازی شود.
وی افزود: انتخاب مکان برای احداث این گذر از حیث حضور زائران حضرت رضا(ع) و گذران بخشی از وقت آنها در این گذر بسیارمهم است و معتقدم چنانچه نظام بهره برداری از این گذر درست انجام شده باشد می تواند به پررونق ترین گذر فرهنگ و هنر کشور تبدیل شود.