معاون هماهنگی امور زائران استاندار قم گفت: شهر قم معبر و مشهد مقصد به حساب می آید این در حالی است که در سال تردد زیادی بین این دو مقصد داریم که هنوز بهره برداری لازم از آن نشده است.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، یونس عالی پور بیان کرد: زمان زیادی نیاز است که به داشته های خراسان برسیم لذا در این جلسات باید امکانات و اختیارات و جایگاه ها را به هم نزدیک کنیم و سعی کنیم رفاه زائر را در سطح خوبی ایجاد کنیم چرا که با مدینه فاضله در این حوزه بسیار فاصله داریم.

وی خواستار برگزاری هفته های مشترک فرهنگی اقتصادی استان قم و خراسان رضوی در کشورهای مختلف از جمله لبنان شد و گفت: برای شهرهای مذهبی منجمله مشهد، قم و فارس این پتانسیل وجود دارد تا فرهنگ خود را بیشتر معرفی کنند.

انتهای پیام// ب