دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در نشست با جمعی از معین های اقتصادی، بر ضرورت جلب همکاری شبکه بانکی استان برای کمک به امر پیاده سازی طرح مثلث توسعه اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، علی اکبر لبافی در جمع  برخی معین های اقتصادی  گفت: آمارها نشان می دهد که در حال حاضرحدود ۵۵ درصد منابع بانکی خراسان رضوی در داخل مصرف می شود این در حالیست که هدایت درست این منابع می تواند طرح های توسعه‌ای معین های اقتصادی را بهره مند سازد و پیشبرد طرح مثلث توسعه اقتصادی را سرعت ببخشد. 

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود، به اهمیت پیگیری و نتیجه گرایی در عملکرد معین های اقتصادی تاکید کرد و افزود: در قالب گام های ۶ گانه ای که معین های اقتصادی باید بردارند و مسیری که باید طی کنند؛ برای مرحله مطالعه بازه زمانی ۳ ماه در نظر گرفته ایم، در واقع پس از ۳ ماه وارد مرحله اجرای کار می شویم، در حال حاضر با توجه به تفاهم نامه هایی که با دوستان منعقد کرده ایم، باید از گام های اول و دوم عبور کرده باشیم.

وی افزود: معین های اقتصادی با ارکان حاکمیتی شهرستان تفاهم نامه ای منعقد کرده اند که باید نسبت به توانمندسازی مردم آن منطقه بکوشند و مردم نتیجه کار را لمس کنند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ دهیار را آموزش دادیم، همچنین به حدود یک هزار و ۱۲۵ روستای هدف نیز آموزش های لازم ارائه خواهد شد، افزود: طرح کسب و کار این تعداد روستا نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطالعه شده است و در همین راستا، ۶۰۰ طرح، پیش از این برای معین های اقتصادی ارسال شده و ۵۲۵ طرح نیز در حال آماده سازی است.