بایگانی‌های امور قرآنی اوقاف و امور خیریه فارس - زیارت نیوز | پایگاه خبری جهان اسلام
برنامه های سومین روز حضور قاریان بین المللی کشور در فارس اعلام شد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه های سومین روز حضور قاریان بین المللی کشور در فارس اعلام شد

مسئول امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس برنامه های سومین روز حضور قاریان بین المللی کشور در محافل قرآنی این استان را تشریح کرد.

محافل قرآنی فارس با حضور قاریان بین المللی در شیراز و قادرآباد در حال برگزاری است ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

محافل قرآنی فارس با حضور قاریان بین المللی در شیراز و قادرآباد در حال برگزاری است

مسئول اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس گفت: اولین محافل قرآنی ماه رمضان امسال با حضور قاریان بین المللی در شهرهای شیراز و قادر آباد آغاز شد.

زیارت نیوز
زیارت نیوز