بایگانی‌های فردوسی - زیارت نیوز | پایگاه خبری جهان اسلام
فردوسی میراث زبان را برای ما به یادگار گذاشت ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

فردوسی میراث زبان را برای ما به یادگار گذاشت

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فردوسی میراث زبان را برای ما به یادگار گذاشت و نباید نسبت به آن بی تفاوت بود.

زیارت نیوز
زیارت نیوز